петък, 17 юли 2009 г.

ВЕЧНИ ЗАГАДКИ: записки на един щраус, заровил главата си в тайнства

9 comments
ОТ САМОТО НАЧАЛО

Сър Бърнард Лъвъл, професор по радиоастрономия от университета в Манчестър, пише за сингулярностите: "При опита да дадем физично описание на началото на времето ние се натъкваме на бариера…" Засега тази бариера не са успели да преодолеят дори най-упоритите привърженици на теорията за Големия взрив. Лауреатът на Нобелова награда, известният физик Стивън Уайнбърг се оплаква: "За съжаление аз не мога да започна филма – колоритното му описание на Големия взрив – в нулева точка от времето и при безкрайно висока температура." Откриваме, че теорията на Големия взрив изобщо не описва произхода на Вселената, защото първоначалната сингулярност не подлежи на описание още по определение. Следователно, в теорията има проблем буквално от самото й начало. Пък ни убеждават, че – прескачайки няколко милиарда години – знаят откъде се е пръкнал човекът. Впрочем, "според Айнщайновата представа за Вселената, човекът не е индивид, който изживява последователност от събития, а 4-измерен "пространствено-времеви червей", към който не може да се прилага концепцията за изминаващото време".


ИЗМЕРЕНИЯТА: КОЛКО СА ИЗМЕРИМИ

Съвременните физици откриха съществуването на различни измерения, или нива на действителността. Но още Ведическите произведения на древна Индия също говорят за различни измерения, както висши-материални, така и висши-духовни.

Хайде да не разисквам тук постулатите, че използваме само малка част от мозъците си, че древните са владеели умения – изгубени при съвременния човек – за духовно, но реално общуване с природата и Космоса, а и със себеподобните си на високи психо-соматични нива. Да: науката изследва глъбините на мозъка, но се препъва в обяснението на феномена съзнание. Отхвърля се идеята, че съзнанието е по някакъв начин реално и се залага на твърдото решение и то да бъде обяснено с езика на точните науки. Стига се до парадокси. Нобелистът-физик Юджийн Уигнър казва: "Има два вида реалност, т.е. съществуване – на моето съзнание и съществуването и реалността на всичко останало. Втората реалност не е абсолютна, а само относителна". И пак няма да се разпростирам върху случаите на преобладаващо заклеймяваните като спекулативни "преживявания извън тялото". Въпреки примерите – да речем – на д-р Майкъл Сейбъм, кардиолог и преподавател от Медицинския факултет на университета в Емъри, който събрал рутинни сърдечноболни и такива със споделяни преживявания извън тялото. Втората група описала доста детайлно "кризата си в близост до смъртта, а 6 описали своето връщане към живота и тези детайли съответствали на отразеното в медицинските доклади". Но измеренията, разбира се, са толкова, колкото можем да измерим. С шивашки метър, примерно.ТАЗИ МАШИНА - ЧОВЕКЪТ

„Големият взрив-Вселената-нашата слънчева система-Земята-Човечеството” - съвсем схематичният ред на еволюцията все още е пълен повече с въпроси, отколкото с отговори за съвременната наука. Което не пречи на дейците й с лека ръка да отхвърлят всичко, което не съответства на отвоюваните "постулати". Предполага се, че примитивно възникналата преди 4 млрд.години атмосфера – активизирана от ултравиолетови лъчи и електрически мълнии – спонтанно е породила органичните химични съединения, които в продължение на 1,5 млрд.години са се натрупвали в древните морета. И довели до "качествените изменения", появата на примитивните протеини, сетне на ДНК и РНК и така до… първите живи организми. Присъединявам се към групата на опонентите: "всяко твърдение, че слепи природни сили са организирали молекулите в сложно функциониращи системи, трябва и да даде обяснение за точните принципи и постепенните етапи, чрез които това е станало. Последното обаче, не е направено." Т.е., в случая, любимата система за "естествен отбор" не върши работа, защото "произхода на първия жив организъм не може да започне да действа, ако вече не съществува система за само-възпроизвеждане, защото без възпроизвеждане не се появяват нови форми, след които природата да отбира"; опитите да възпроизведат онзи "първичен бульон" дори с днешните технически средства, още не е донесъл успех на нито една научна лаборатория. Постигнатите от химици "протоклетки" "…представляват нещо повече от малки кухи кълба желе и не са способни да асимилират молекули от заобикалящата ги среда."

Ако пък сте привърженици на теорията за случайността, ето обезкуражаващите изчисления: "като вземем предвид всичките милиард в секунда възможни взаимодействия в нашия хипотетичен първичен бульон, получаваме само 1074 хвърляния на химичните зарове. Това означава, че вероятността от нашия бульон да възникне необходимата самовъзпроизвеждаща се система е 1 към 101926 – не може да очакваме подобно нещо да се случи в течение на цялата история на Земята!".

ЧОВЕК НА МАРС, НА ЗЕМЯТА - МАЙМУНИ

Дарвин предлага първия правдоподобен механизъм за разнообразието на формите на живот. В основата на еволюцията – според него – стоят изменчивостта и естествения отбор. Схемата му е: нови качества у индивида в процеса на вътрешно-видовото размножаване го правят по-приспособим към средата. Тези качества се запазват и се предават на потомството. Значимите изменения в организмите с времето довеждат до промени във вида. Уместно е да се посмеем над твърдения на крайни еволюционисти, че чрез естествения отбор мечката еволюционно е "родила"… кита. Или как патагонската патица първо подскачала над водата, после – полетяла и така се стигнало до… пингвините. Звучи ли ви неопровержимо, като твърденията на Найлс Елдридж, че "еволюцията е толкова неопровержима, колкото и фактът, че Земята е кръгла"?

Емпирични доказателства за теорията на еволюцията липсват. Самата тя – с празнини и във формулировката си – днес предоставя още повече възможности и доводи за оспорване. И изобщо не визираме религиозните и цивилизационни съгласия/несъгласия за това, дали човекът е бивша маймуна. Самият Дарвин в своя "Произход на видовете" признава, че "неговата теория не дава задоволително обяснение на механизма, по който възникват сложните структури: да се предполага, че окото с всичките му фини механизми… е могло да възникне в резултат на естествен отбор, е, открито признавам, абсурдно в най-висша степен".

Ако не сте пристрастен към материалистическия догматизъм, или не ви харесва идеята, че сте еволюирала маймуна, ето някакъв избор.

ЧОВЕКЪТ НА КРЕМО: ДРЕВЕН И СПОСОБЕН

Оставям настрана "заяжданията" между него и дарвинистите. Ще нахвърлям само факти. Имах удоволствието лично да интервюирам Майкъл Кремо преди 3 години, при второто му гостуване в България.

Кремо обясни, че е бил канен в много страни, където е изнасял лекции и е представял плода на над 8-годишния си труд: един “каталог” на “тайната археология”.

- Говорил съм пред Руската, Българската, Украинската академии на науките – каза тогава гостът, - много от учените не харесват нещата и се опитват да ме спрат. Но повечето хора по света се съгласяват с тези идеи. Например в Америка 90 % не приемат Дарвиновата теория за еволюцията. На много места проявяват голям интерес към артефактите, които са известни. Те съществуват и са по световните музеи, но не се показват пред публика. Това аз го наричам “процес на научна филтрация”. Костите и камъните, които следват настоящите теории са извадени на показ, но тия, които са против дарвинизма, не.

И не е проблемът само в костите, или в железните оръдия на труда, или в простреляните с куршуми животински черепи, или в златната верижка – запечатана в буца въглища от динозавърските времена. Венецуелски учени съобщават за откритието на цветен прашец в предкамбрийски скални образувания, за които се смята, че са на възраст 1,7-2 млрд.години, а според общоприетата теория цветоносните растения са се появили доста по-късно, преди ок.100 млн.години?!

Според общоприетото схващане човекоподобните същества са започнали развитието си от човекоподобните маймуни преди ок.4 млн.г. в Африка. Австралопитеците са "стари 4-2 млн.г., на 2 млн.години идва Homo habilis, 500 хил.г. след него се пръква Homo erectus, който мигрира към Европа и Азия. В интервюто ми с Кремо, той отбеляза, че:

- Предвид днешните теории, не би трябвало да се намират човешки скелети и кости, по-стари от 100 хил.години. Но в Италия геологът Рагацони откри 4 скелета в Кастанедоло, на север. И ги намери под скали на възраст 4 млн.години. В Калифорния миньори изровиха скелет в пластове на 50 млн.години, а в Илиноис на дълбочина 30 м беше намерен скелет в скални слоеве, датирани на 300 млн.години. Това са най-старите скелети, които познаваме. Още находки: Мери Лики в Танзания откри човешки следи в пластове на 3,7 млн.г., в Кентъки стигнаха до отпечатъци в скали на 300 млн.г. Една жена, която зареждала печката си с въглища, намери в буца златна верижка, дълга ок.50 см, обработена. Според геолозите буцата е на ок.300 млн.години. В Америка близо до Бостън в солидна скала на 5 м дълбочина намериха прекрасна метална ваза със сребърни инкрустации. Пак според геолозите, скалата е на 600 млн.години...

Заключението на Майкъл Кремо, автор на "Забранената археология" и "Човешката деволюция", бе: Цивилизации на нашата Планета е имало, те са търпели възход и са погивали, било от природни катаклизми, било поради собственото си неблагоразумие. Тяхното съществувание е като синусоидалната крива и не се побира в 100-те хиляди години, на колкото се смята, че е Човечеството.

ЧОВЕКЪТ НА СИЧИН: НИБИРУАНСКИ КИБОРГ

"Хрониките на Земята" побират хипотезата на един от най-изтъкнатите живи изследователи на древните култури, бих казал: най-древните, първите. Експерт в изчезналите езици и писмености, анализатор на артефакти и древни паметници от хранилищата на световните музеи, Зекария Сичин доказва своите теории, че древните Богове наистина са съществували от плът и кръв и са дошли от 12-та планета, Нибиру. Не за да колонизират Земята, а да използват природните й ресурси за спасението на своя свят. Като за "нуждите" си, създали и земното човечество. Отначало като генно-инженерна технология за създаване на работници в мините им, сетне като възпроизвеждащ се биологичен вид, служещ в храмовете и градовете им.

Загърбваме египтяните с техния, дошъл "с небесна ладия от планета на милиони години" Ра, взимаме само един любопитен цитат от Библията: "Когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави /извън българския превод: и "съвместими"/ и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше".

Хронологията на Сичин: преди 450 хил.г. от 12-та планета Нибиру – изправена пред някаква атмосферна катастрофа – идват първите анунаки. На Земята откриват необходими им метали и суровини. Пет хиляди години по-късно, водени от Енки – син на нибируанският владетел Ану – те създават Земна станция Едно в Ериду, Персийския залив. В околоземна орбита гравитират "игигите", които претоварват совалките от земята на междупланетните транспортни кораби. През 416 хил.г.пр.Хр., когато добивът на злато намалява, Ану довежда и другия си син-наследник, Енлил и започва рудодобив в Южна Африка, като Енки и Енлил си поделят колониите. Към 400 хил.г.пр.Хр. вече съществуват 7 функционални селища – като в Южна Месопотамия са космодрумът Сипар, конотралния център Нипур, металургичният – Бадтибира и медицинският – Шурупак. Преди ок.300 хил.г., заради бунт на работещите в южно-африканските рудници анунаки, Енки и сестра му Нинхарсаг създават примитивни работници, които поемат физическия труд. Когато Енлил отвежда силово част от тях в Месопотамия, там с последващи генни манипулации, човекът получава възможността да се размножава.

Следва регрес по време на ледников период между 200 и 100 хил.г.пр.Хр. и ново затопляне, когато анунаките /библейските "нефилими"/ започват да се женят за човешките дъщери. Това разгневява управляващия Междуречието и Залива Бог – Енлил и, когато се разбира, че следващото преминаване на Нибиру покрай Земята ще предизвика тектонични катаклизми, той решава да унищожи Човечеството. Потопът – 11 хил.г.пр.Хр. – наистина е потресаваща катастрофа, но Енки е научил и подпомогнал Зиусудра/Ной да спаси каквото може. След оттеглянето на водите, по високите части, отново с помощта на "Боговете", се ражда земеделието и одомашняването на животни. Идва възраждането на Месопотамия, повторното заселване на Синай, разделянето на Египет между Озирис и Сет…, строят се пирамидите, в които се помещават космически и отбранителни апаратури и съоръжения. Към 7400 г.пр.Хр. започва Неолитната епоха, а анунаките дават нови привилегии на човечеството. В Египет полу-богове започват да управляват. През 3760 г.пр.Хр. /старите градове на Шумер са възстановени, развива се градска цивилизация/ на човечеството е дадена царската власт, а в Нипур възниква календарът. Хрониките на Зекария Сичин са нещо уникално. Но те са и просто още един вариант.

ИДВАЛИ ЛИ СА ТЕ /КОИТО И ДА СА/ И ОТКОГА СА ТУК?

Въпроси на гледна точка, на любознателност и противопоставяне на догматизма – кой е построил пирамидите, храмовете в Централна и Южна Америка, кой е примъкнал и обработил хилядотонните каменни основи на Баалбек /Сичин го определя като древен космодрум/; какви са онези малки скелети с големи глави, намерени в пещерния комплекс в Баян Хар-уул в Китай; как маите са стигнали до уникалния си календар, египтяните – до познанията за разливите на Нил и Орион-ската "координатна система", кой е научил догоните да познават Сириус… И още и още. Но тук няма да дам ход на феномена в небесата, защото просто е излишно да го свивам в един абзац. Това е тема огромна като вярата и недоверието в нея: НЛО. Ще се гмурнем в дълбините, защото обичайно ги пренебрегват.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тайните около Човека не са намалели с неговото видово развитие. На земята, в дълбините или в небето – чакат ни /или ни дебнат/ загадки, които могат да ни научат или предпазят от нещо. Дори от самите нас си. Настоящата тема само зачеква проблемите, подрежда няколко от загадките - защото едно опознаваме, но стигаме до следващото необяснимо явление или факт. Това положение вероятно е довело до възникването на палео-археологията, крипто-зоологията, антропологията, един куп науки и… научната фантастика. Какво пък; вярвал ли е някой съвременник на Жюл Верн, че полетът до Луната или подводницата на капитан Немо ще са реалност след време… Или, че Хитлеровите учени и инженери ще вдигнат прототип на летяща чиния? Ето, пак ви стреснах, нали. А може и да е верно.

Емил Братанов

-----------------------------------------------------------------------------------

Comments

9 comments to " ВЕЧНИ ЗАГАДКИ: записки на един щраус, заровил главата си в тайнства "

Unknown каза...
17 юли 2009 г., 23:12

Ако не друго, то поне това за щрауса е вярно.
Това, че в науката не на всички въпроси са открити отговорите, не е достатъчно за да персонифицираме причините. Като чета всичко това, оставам с впечатление, че си далече от математиката. Иначе тези зарчета и вероятности няма ка да си ги обясня. Да се хвърлят голи твърдения от този вид или за открит някъде в Калифорния скелет, намерена от някой си верижка, или скална рисунка на човек играещ шах срещу раптор... Да се цитира библията в която са описани сексуалните наклонности на боговете, а е сбъркана датата на сътворението на света в порядъци... И в същото това време да се отрекат законите на Мендел...Явно логическата мисъл куца и с двата крака.

Anelia каза...
18 юли 2009 г., 1:32

Щом казваш:) Логиката в тоя свят е само в главите на хората:) Живеем на някакви си въртящи се кълба и говорим за логика:) Смешно е:)

Unknown каза...
18 юли 2009 г., 8:21

Страх те е да не паднеш ли? А тези същите кълба са се образували случайно, но само защото материята се кондензира под действие на гравитацията. И се въртят, защото частиците които са ги образували не са били в покой и са запазили част от своето движение.
Напълно логично и красиво без да е смешно ;-)
И няма нужда от главен надзирател.

Anelia каза...
18 юли 2009 г., 11:51

Смешно е как хората си мислят, че знаят всичко:) Неандарталците също са си мислели, че всичко знаят ама доста хиляди години след тях излизат много други неща:) А ти знаеш това, което са открили хора като Айнщайн и т.н. и на каквото са те учили така че е ограничено да си мислиш, че науката е обяснила всичко:) След 2-3 хиляди години хората ще ни се смеят на акъла:)

Unknown каза...
19 юли 2009 г., 0:53

Общото между неандерталците и някои съвременници е прехвърлянето на отговорността за непознатите неща върху някой можещ. И понеже Той може много повече от тях, наричат го Бог. И това, само защото ги мързи да разсъждават и да хванат взаимовръзките между явленията. Аз не мисля, че науката е обяснила всичко. Но знам, че може да обясни всичко. Ограничено е да си мислиш, че има някой на когото дължим всичко. И както аз не мога да се смея на египтяните построили пирамидите, или на гърците развили математиката, така и следващите поколения не биха се смяли на постиженията на съвременниците ни. Но както е тръгнало, вероятно е след хиляди години да няма мислещи хора... Регресът е част от еволюцията. Колкото и да не харесваш думичката. А тя означава "развитие следващо определена логика"

Anelia каза...
19 юли 2009 г., 1:01

Факта че хората се кланят още на богове показва колко "далеч" са стигнали в развитието си :D Статията е гледна точка. Някой ако отхвърли категорично гледна точка или е супер умен и знае всичко, а на Земята такова нещо няма или е глупав, което е по-вероятно:) Не съм склонна да отхвърлям нито една гледна точка:)

Unknown каза...
19 юли 2009 г., 13:23

Позна от първия път... Все пак и аз не знам всичко, но някои неща могат категорично да се отхвърлят.

Unknown каза...
24 ноември 2009 г., 15:54

Само не съм съгласна с теориите на Зекария Сичин - чела съм негови книги и звучат (поне според мен ) като научна фантастика...в статията ти има някои неточности, но като цяло не е никак лоша :) А също едно пояснение - лицето от Mарс (сивата снимка ) е оптическа измама-осветено от друг ъгъл си е едно обикновено скално образование - не мога да пейстна линка , но напишете в google "лицето от Mарс" в "изображения" и ще ви излезе мисля, че на втората страница :)

Anelia каза...
24 ноември 2009 г., 16:35

Ето тук даже http://bikinizine.blogspot.com/2009/04/10-4.html

Публикуване на коментар

 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com